Gaaf!

Waarom het in het Nederlands ‘Hoog’-begaafdheid’ is, terwijl het Engels ‘Gifted’ gebruikt, begrijp ikzelf niet zo goed. Meer aanleunend met het Engels, gebruik ik liever de naam ‘Begaafd’.

Dit controversiële topic is bedolven onder een hele lading mythes en taboes. Daarom benader ik graag dit thema met een ‘growth mindset’  eerder dan fixed mindset’  zoals Growie & Fixie. 

Hoogbegaafdheid is zoveel meer dan een diagnose van een IQ > het gemiddelde. Want misschien stress je reeds om zo een IQ test af te leggen? Dit is ook  niet echt nodig als je van jezelf het idee hebt, of weet dat je uitzonderlijk begaafd bent.

De zijnsmodellen van hoogbegaafdheid kijken immers breder:  prof.dr. Tessa Kieboom beschrijft in haar boek ‘Hoogbegaafd – Als je kind geen Einstein is‘, naast het cognitieve luik, ook het zijnsluik als de 2 pijlers van hoogbegaafdheid.  Verder is er ook het Delphi-model, beschreven in ‘Hoogbegaafd. Dat zie je zo. Over zelfbeeld en imago van hoogbegaafden.’ door psychotherapeute Maud Kooijman-Van Thiel. “Het geeft inzicht in positieve kanten en kansen van hoogbegaafdheid, als wel in valkuilen en moeilijkheden die met hoogbegaafdheid gepaard kunnen gaan.”

Misschien kan je wel 1 ding super goed, zoals dansen of ruimtelijke plannen tekenen of zoals Steve Wiltshire die na een helikoptervlucht Rome, London of Houston helemaal kan natekenen. 

Of ben je een multitaskend multipotential die meerdere dingen goed kan. Dan vind je het misschien moeilijk te achter halen wat je nu het beste kan en het liefste doet.

De valkuil voor een begaafd kind of ouder, is dat die zich vaak anders en alleen voelt, en moeilijk begrip vindt bij anderen.  Ook zijn begaafde kids en ouders hoogsensitief en vaak is er ook sprake van perfectionisme, wat zijn uitdagingen biedt. Verder, ligt verveling op de loer of onderpresteren door uitstellen, anderen te helpen, de clown uit te hangen… Of zoals prinses Elsa in Frozen?
Ik herinner me hoe ik tijdens mijn ingenieurstudies meer bezig was met menselijke interacties, rechtvaardigheid, communicatie, (dis)harmonie, het motiveren van groepen voor allerhande sociale doelen, dan wel met de eigenlijke leerstof.
Begaafd zijn is!!
Als je dit voor jou wil uitzoeken, je talenten vinden en groeien in je gaven, dan kan ik een mentor voor jou zijn. Door samen op stap te gaan, ervaren we dat het juist die weg is, dé ervaring en beleving, die Gaaf! is.