Hoe werk ik?

Om het met een hype-woord  te zeggen, werken we op basis van “DIY (do-it-yourself) coaching: weer met jezelf connecteren  om je eigen wijsheid en waarheid aan te spreken,  je essentie van waaruit je eigen antwoorden intuïtief naar boven borrelen.. Zo je eigen puur natuur beleven en je gave/begaafdheid in te zetten voor je missie”.

Mijn motto is “creëer en realiseer je zelf levend in essentie”.

Vanuit de liefde voor de mens, voor het leven, en alles wat het leven biedt, positief en negatief, hou ik ervan op weg te gaan met mensen. Op zoek naar hun waarheid en eenheid die hen uniek maakt en tegelijk in relatie stelt met anderen.

Hierbij geven we aandacht aan wat zich aan dient, om dan dieper, onder het oppervak inzicht te verwerven in wat klaar is om meer bewust te worden. Ook verwerf je inzicht in wat belemmerend werkt om die essentie voluit te ervaren.

De dynamiek zit in het interactieve: luisteren, gerichte vraagstelling,
kadering, reflecties, uitwisseling van ervaringen, spel-interventies, rollenspel, creatieve tools, focusing, mindfulness en neurofeedback van NeurOptimal®:  ingezet op maat en op tempo van de persoon leiden ze tot meer bewust-“zi!n” en weer je pure zelf beleven. 

Tijdens de coachingsessies geef ik ruimte en aandacht aan  specifieke kleuren zoals hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit, en ook aan faalangst, perfectionisme signalen of stresserende elementen die uitgezuiverd mogen worden.

De nadruk ligt op een holistische aanpak van de persoon, de mens in zijn geheel, door bewustwording en zelfcoaching werken naar meer zuiver bewust-“zi!n” en authenticiteit. De zelf-geneeskracht van de persoon wordt aangesproken. Met gevoelige communicatie en  in synergie met de omringende  bescherming en structuur leidt dit naar harmonie en eenheid, naar het ‘meer’ in jezelf met zuivere intenties.

IMG_4371We ‘onder’-zoeken dit samen tijdens de coachingsessies. Ik coach jou om je eigengereid ‘onder’-WIJS aan te spreken waarin je antwoorden en mogelijkheden kan vinden. Zodoende zijn je stappen steeds meer gekleurd door jouw unieke, waardevolle kracht, er mee rekening houdend dat de bijhorende kwetsbaarheid voldoende veilig is. Hoe authentieker je alzo wordt en hoe liefdevoller de verbinding met jezelf, des te harmonischer je leven met anderen en met de omringende structuren.

Omwille van de kracht van combinatie, waar 1 + 1 = 3, is het goed om de coaching te combineren met een aanvullende behandeling (lichaam, … ) die via een andere ingangspoort werkt zoals bv. NeurOptimal® neurofeedback.

Regelmatig woon ik intervisies bij met collega-coaches waar  we coachingservaringen  bespreken, steeds de privacy en confidentialiteit respecterend. Daarbij ben ikzelf in supervisie  bij een collega om mijn blinde vlekken  te onderscheppen en eraan te werken zodat de coachingsrelatie zuiver gehouden wordt.

Ik werk samen  met andere professionele dienstverleners buiten mijn praktijk. Indien nodig en in samenspraak met jou, verwijs ik je graag door naar coaches, psychologen, dokters en therapeuten in complementaire therapieën.

534380_232857030238896_866817719_n